حمدالله سنگین آبادی
هنر عدالت آن نيست که همه گناهکاران به مجازات برسند بلکه در آنست که هيچ بي گناهي مجازات نشود .

 
تاريخ : پنجشنبه نوزدهم خرداد ۱۳۹۰

شرایط صدور پروانه کارآموزی و وکالت

پروانه وكالت و كار‌آموزي به موجب‌هاي ذيل توسط كانون صادر مي‌گردد:

 

 بر اساس ماده 8 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب اسفند 1333 :

 

الف) دارندگان پايه قضايي كه داراي 10 سال متوالي يا 15 سال متناوب سابقه خدمات قضائي بوده و لااقل 5 سال رياست يا عضويت دادگاه را داشته‌اند و سلب صلاحيت قضائي از طرف دادگاه عالي انتظامي قضاوت نشده باشند.

 

ب) كساني‌كه داراي دانشنامه ليسانس بوده و 5 سال سابقه خدمات قضائي داشته و سلب صلاحيت قضائي از طرف دادگاه عالي انتظامي قضات نشده باشند.

 

ج) نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با گذراندن يك دوره كامل نمايندگي كه داراي ليسانس قضائي يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم و 5 سال سابقه كار سابقه كار قضائي در محاكم باشند.

 

د) كليه كساني كه داراي ليسانس حقوق قضائي يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم با حداقل 5 سال كار متوالي يا 10 سال متناوب در سمت‌هاي حقوقي در دستگاه‌هاي دولتي و وابسته به دولت و نهاد‌ها و نيروهاي‌مسلح باشند بدون رعايت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر كارآموزي (سابقه كار كارشناسي حقوقي بايد بعد از تاريخ ليسانس بوده و بر اساس حكم كارگزيني باشد.) لازم به ذكر است سنوات ارفاقي قابل قبول نيست و متقاضي حتمآ بايد داراي 30 سال خدمت واقعي باشد در اين مورد نيز احكام متعددي از طرف دادگاه انتظامي به نفع كانون صادر گرديده است.(اين ماده در تاريخ 15/4/73, اصلاح و الحاق به قانون گرديده است.) 

تبصره: كساني‌كه داراي دانشنامه ليسانس بودهو دو سال سابقه خدمت قضائي داشته از انجام كارآموزي معاف ولي در اين مورد مدت انتظار خدمت از لحاظ اخذ پروانه وكالت جزء خدمت محسوب نمي‌شود.

 

      مورد پنجم كه جداي از قانون سال 1333 است:

قانون اجازه وكالت دادگستري به افسران قضائي ليسانسه حقوق بازنشسته نيروهاي مسلح :

 

     ماده واحده: افسران نيروي مسلح (قضات ارتش و نيروهاي مسلح) كه واجد شرايط زير باشند پس از بازنشستگي با رعايت مقررات ماده 10 قانون استقلال كانون وكلاء مصوب اسفند ماه 1333 مي‌تواند بدون طي دوره كارآموزي پروانه پايه يك دريافت دارند.

 

     الف) دارا بودن حداقل دانشنامه ليسانس در رشته حقوق

 

   ب) دارا بودن حداقل 5 سال سابقه خدمت متوالي يا 8 سال خدمت متناوب در مشاغل سازمان‌هاي قضائي زير:

1-    رئيس و عضو دادگاه عالي انتظامي و دادستان و داديار دادسراي انتظامي قضات ارتش.

2-    دادستان ارتش و معاون او.

3-    رئيس و عضو دادگاه‌هاي نظامي.

4-    دادستان و داديار و بازپرس و معاون بازپرس نظامي.

 

مورد ششم: ماده 2 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال 1376 

     دارا بودن دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي كه همه ساله از طريق آزمون ورودي كه تعداد ان را كميسيون سه نفره متشكل از رئيس كانون آن حوزه، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئيس كل دادگستري استان در حوزه آن كانون تعيين مي‌گردد و هر كانون مكلف است حداقل يكبار نسبت به پذيرش كارآموز اقدام نمايد.

 

- مدت كارآموزي اعضاي هيئت علمي دانشگاه نصف دوره مقرر (9 ماه مي‌باشد) ايثارگران به موجب ماده 3 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مشمول افراد ذيل مي‌شوند:

 

1-    كساني كه 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌هاي جنگ را داشته و يا در اسارت دشمن بوده‌اند.

2-    جانبازان 25% به بالا.

3- بستگان درجه اول شهدا و جانبازان بالاي 50% (بستگان درجه اول: پدر، مادر، اولاد، (همسر مشمول نمي‌شود.)

 

متقاضيان ماده 8 لايحه قانوني استقلال كانون بايد در هنگام تقاضاي كتبي مدارك ذيل را به همراه داشته باشند:

 

1-    كپي مصدق تمام صفحات شناسنامه (2 سري)

2-    كپي مصدق دانشنامه ليسانس حقوق يا مدرك حوزوي (سطح 2)

3-    كپي مصدق قطع رابطه استخدامي (بازنشستگي، استعفا، بازخريدي....)

4-    6 قطعه عكس

5-    واريز مبلغ 50000 ريال به حساب كانون وكلاي دادگستري مرگز

6-    پر نمودن فرم تقاضانامه در دو نسخه

7- كساني كه از بند دال ماده 8 استفاده مي‌نمايند بايد گواهي و يا احكام كارشناسي خود را نيز ضميمه تقاضا نمايند.

 

پس از ارائه مدارك فوق، تقاضاي كتبي متقاضي پس از ثبت به نظر رياست و يا نايب رئيس كانون رسيده و مقام مذكور پس از دستور كه "طبق مقرراتتشكيل پرونده داده شود" تقاضا را به واحد صدور ارجاع مي‌نمايد (لازم به توضيح است تاريخ قطع رابطه استخدامي بايد حال يا گذشته باشد)

   متقاضي پس از مراجعه دو فرم از تقاضانامه را تحويل و تكميل مي‌نمايد.

 يك نسخه از فرم و يك سري كپي شناسنامه و دو قطعه عكس تحويل كميسيون تحقيق و بررسي مي‌گردد تا كميسيون مذكور نسبت به استعلام از مركز اسناد و وزارت اطلاعات اقدام نمايد.

 ساير مدارك تحويل واحد صدور شده و واحد صدور نسبت به صدور استعمالات ذيل اقدام مي‌نمايد.

 

-   دارندگان پايه قضائي

 

1-    استعلام پزشكي قانوني

2-    استعلام بابت عدم سوء پيشينه كيفري از نيروي انتظامي

3-    استعلام از كارگزيني كاركنان قضائي قوه قضائيه

4-    استعلام از معاونت نظارت و ارزشيابي قضات

 

استعلامات فوق پس از امضاء رياست يا نايب رئيس كانون به طور دستي تحويل متقاضي مي‌گردد. عمدتآ پاسخ پزشكي قانوني و تشخيص هويت را واحدهاي مربوط به طور دستي تحويل متقاضي مي‌دهند و اما دو استعلام ديگر هميشه از طريق پست به كانون واصل مي‌شود كه پس از دستور ثبت محرمانه و توسط مقامات مذكور (رياست يا نايب رئيس) به واحد صدور پروانه ارجاع و در سوابق وي ضبط مي‌گردد.

    واحد صدور از تاريخ صدور نامه ارزشيابي به مدت دو ماه در انتظار حصول پاسخ مركز اسناد وزارت اطلاعات مي‌ماند.چنانچه تا دو ماه پاسخ واصل نگرديد پرونده جهت تهيه گزارش به يكي از وكلاي دادگستري از طريق رياست كانون ارجاع مي‌شود و چنانچه زودتر از انقضاي مدت (دو ماه) پاسخ مذكور واصل شود پرونده جهت تهيه گزارش آماده مي‌گردد. گزارش‌‌دهنده، پرونده را از نظر شكلي رسيدگي و درباره آن اظهار نظر مي‌نمايد و پرونده را جهت طرح در هيئت مديره با اظهار نظر صريح (نفيآ يا اثباتآ) به واحد صدور تحويل و پرونده در دستور كار هيئت مديره قرار مي‌گيرد. پس از اينكه هيئت مديره پرونده را رسيدگي و در خصوص آن اتخاذ تصميم نمود پرونده به واحد صدور بازگردانده مي‌شود و به متقاضي شفاهآ در صورت (مثبت بودن) و كتبآ در صورت منفي بودن ابلاغ مي‌گردد.

مراسم تحليف دارندگان پايه قضايي پس از تصويب آخرين سه شنبه هر ماه در كانون برگزار مي‌گردد. پس از انجام مراسم پرونده جهت صدور به دبيرخانه كانون (دفتر) تحويل مي‌گردد.  

 

-   استعلامات مربوط كارشناسان حقوقي (بند دال ماده 8 )

 

1-    پزشكي قانوني

2-    تشخيص هويت

3-    دانشگاه

4-    استعلام از كارگزيني سازماني كه متقاضي در آن مشغول خدمت بوده است. 

اين گونه تقاضا نيز پس از حصول پاسخ استعمالات فوق و نظريه كميسيون تحقيق و بررسي (مركز اسناد وزارت اطلاعات) جهت تهيه گزارش به يكي از وكلا ارجاع و پس از آن جهت طرح در دستور كار هيئت مديره قرار مي‌گيرد و در صورت موافقت با صدور پروانه كارآموزي پس از تعيين محل اشتغال به وكالت و كارآموزي به متقاضي ابلاغ مي‌گردد كه وكيل سرپرست خود را از محل تعيين شده معرفي تا پروانه كارآموزي صادر گردد و در صورت مخالفت با صدور پروانه كتبآ به متقاضي ابلاغ مي‌گردد.

 

-كارآموزاني كه از طريق آزمون ورودي پذيرفته مي‌شوند

 

 اين متقاضيان پس از اعلام نتيجه در روزنامه‌ در روزهاي مشخص و به ترتيب رتبه پس لز ارائه مدارك ذيل كه در آگهي مذكور عنوان گرديده جهت ثبت نام و تعيين شهر مراجعه و بر اساس رتبه و ظرفيت‌هاي تعيين شده اقدام مي‌شود. 

سه استعلام زير به آنان تحويل و بايد پاسخ ان را به واحد صدور تحويل نمايند:

1-    پزشكي قانوني            

2-تشخيص هويت                

3-دانشگاه

 

مدارك لازم:

1-    كپي مصدق تمام صفحات شناسنامه

2-    كپي مصدق دانشنامه يا گواهي نامه موقت فارغ‌التحصيلي و يا گواهي فارغ التحصيلي

3- كپي مصدق كارت پايان خدمت يا معافيت و يا گواهي اشتغال به تحصيل كه نشانه معافيت تحصيلي باشد

4-    6 قطعه عكس

5-    كارنامه تعيين محل اشتغال به وكالت و كاراموزي كه به امضاء متقاضي رسيده است

پس از وصول پاسخ مركز اسناد وزارت اطلاعات و استعمالات سه گانه متقاضي بايد وكيل سرپرست خود را معرفي نمايد و چنانچه با سازمان‌هاي دولتي رابطه استخدامي دارد آن ارتباط را قطع نموده و پروانه كارآموزي را دريافت دارد.

 

شرايط وكيل سرپرست

 

در تهران 7 سال سابقه كامل وكالت پايه يك يا 4 سال وكالت به همراه 6 قضات در شهرستان 2 سال سابقه كار وكالت يا دو سال قضات + يكسال وكالت در مراكز استان‌ها 4 سال وكالت يا 3 سال قضاوت + 2 سال وكالت.

نحوه پاسخگوئي به مراجعين به اين صورت است كه پل ارتباطي صدور پروانه و متقاضي فقط تلفن مي‌باشد يعني زماني‌كه گزينش متقاضي به واحد صدور واصل گردد با متقاضي تماس تا نسبت به معرفي وكيل سرپرست و يا رفع نواقص ديگر در مهلت تعيين شده اقدام نمايد.

 پروانه‌هاي كارآموزي نيز پس از نوشتن گزارش توسط واحد صدور پروانه توسط احدي از وكلاي دادگستري آماده اظهار نظر مي‌باشد. پس از اظهار نظر و كامل بودن پرونده‌ها به طور ليستي موضوع در دستور كار هيئت مديره قرار گرفته و مورد تصويب قرار مي‌گيرد. پس از آن پروانه‌ها صادر مي‌گردد.

 

صدور پروانه و منضمات كارآموزي

 

1-      يك جلد پروانه كارآموزي

2-      5 نسخه ابلاغ وكيل سرپرست

3-      سه نسخه ابلاغ دادگستري 

4-      ارائه شرح وظايف كارآموزي

5-      تحويل فرم كار تحقيقي به كارآموز

6-      كارنامه كارآموزي

(نحوه انجام كارآموزي در شرح وظايف كارآموزي مندرج است) 

 

 

- كارآموزان وكالت مي‌توانند به دليل اشتغال به تحصيل در مقاطع كارشناسي ارشد يا دكترا بر اساس سال ورود آن به موجب مصوبه هيئت مديره (كارشناسي ارشد از سال ورود به مدت سه سال دكترا 4 سال) از مزاياي آن هم از جهت معافيت تحصيلي و هم از جهت انجام دوره كارآموزي در محل تحصيل استفاده نمايند.

 

 در خصوص كساني‌كه به تصميم كانون به دادگاه عالي انتظامي قضات شكايت مي‌نمايند پس از حصول نامه از مرجع مزبور رياست كانون پرونده را جهت تهيه پاسخ به احدي از وكلا ارجاع مي‌نمايد و پس از تهيه پاسخ، نامه مذكور تايپ و پس از برگ شماري پرونده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال مي‌شود.

دادگاه عالي انتظامي پس از اتخاذ و صدور رأي پرونده را به كانون اعاده مي‌نمايد چنانچه رأي له كانون و عليه متقاضي صادر شود دادنامه به متقاضي ابلاغ و يك نسخه ابلاغ شده آن نيز به دادگاه ارسال مي‌شود و پرونده بايگاني مي‌گردد.

در صورتيكه رأي له متقاضي و عليه كانون صادر شده باشد پرونده جهت اتخاذ تصميم به هيئت مديره ارجاع مي‌گردد تا در خصوص متقاضي اتخاذ تصميم شود.لازم به توضيح است پروانه‌هائي كه بر اساس رأي دادگاه انتظامي صادر مي‌گردد در ذيل صفحه سه آن مهري تحت عنوان مي‌گردد.

به موجب مصوبه اخير هيئت مديره كانون كارآموزان اناث كه در شهرهاي استان تهران غير از تهران بزرگ پذيرفته شده‌اند مي‌توانند وكيل سرپرست خود را از تهران معرفي نموده و در محاكم محل اشتغال تعيين شده شركت نمايند ملاك محل كارآموزي دادگاهي است كه متقاضي در آن شهر شركت مي‌نمايد و ساير شهرهاي استان‌هاي ديگر در خصوص اناث كارآموزي در مركز استان خواهد بود. در خصوص آقاياني كه در شهرهاي ساير استان‌ها و غير از مركز استان پذيرفته شده‌اند در صورت فقدان وكيل سرپرست مي‌توانند سرپرست خود را از مركز استان يا نزديك‌ترين حوزه قضائي كه داراي وكيل واجد شرايط مي‌باشد انتخاب ولي در دادگاه‌هاي شهر محل اشتغال شركت نمايند.

به موجب تبصره ماده 15 قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب سال 1355 پروانه كارآموزي براي افراد بالاي چهل سال در حوزه استان تهران صادر نمي‌گردد و افراد بالاي 50 سال نيز حق شركت در آزمون را ندارند و نمي‌توانند تقاضاي پروانه كارآموزي نمايند.

ملاك تشخيص سن تاريخ رسيد پستي در زمان ثبت نام مي‌باشد.

كساني‌كه تمايل به انجام دوره كارآموزي در حوزه ساير كانون‌ها را داشته باشند ابتدا بايد پروانه كارآموزي خود را بر اساس رتبه اكتسابي در حوزه كانون مبداء دریافت سپس با ارائه پروانه کارآموزی به کانون مقصد مراجعه و موافقت آن کانون را دریافت و به کانون مبداء ارائه و در صورت تصویب کارآموزی خود را در کانون مورد نظر سپری نمایند .اختبار این کارآموزان در کانون مبداء انجام خواهد شد.

كساني‌كه رتبه بالاتري را احراز نموده‌ و تقضا دارند در امتياز پايين‌تر كارآموزي نمايند معمولاً ضمن دستور موافقت توسط نايب رئيس كانون اين امر صورت مي‌گيرد. به عنوان مثال اگر كسي رتبه تهران را احراز نموده و تقاضاي انجام دوره كارآموزي در كرج، يزد، بندرعباس و... داشته باشند حسب دستور نايب رئيس مي‌تواند به كارآموزي در شهرهاي مورد نظر اشتغال ورزد

 ارسال توسط حمدالله سنگین آبادی

اسلایدر

دانلود فیلم